TIẾN ĐỘ THANH TOÁN & CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

  • Đợt 1: Thu 30% tổng giácustom writing trị căn hộ khi ký hợp đồng mua bán (khi dự án đã xây xong móng).
  • Đợt 2: Thu 10% tổng giá trị căn hộ trong 7 ngày kể từ ngày kí hợp đồng mua bán
  • Đợt 3: Thu 10% tổng giá trị căn hộ trong 7 ngày kể từ ngày công trình đổ xong sàn tầng 15 – 25.03.2017
  • Đợt 4: Thu 10% tổng giá trị căn custom writinghộ trong 7 ngày kể từ ngày công trình đổ xong sàn tầng 22 – 25.06.2017
  • Đợt 5: Thu 10% tổng giá trị căn hộ trong 7 ngày kể từ ngày công trình cất nóc – 25.10.2017
  • Đợt 6: thu 25% khi Bàn giao căn hộ – quý 2.2018
  • Đợt 7: thu 5% khi bàn giao sổ đỏ
  •